Szkolenie nauczycieli klas skrzypiec i altówki szkół muzycznych I i II st.