Artykuły

Publikacje w czasopismach i materiałach dydaktycznych

Gałęska-Tritt Jadwiga, Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym, COMUK, Warszawa 1985.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Możliwości i sposoby rozwijania zdolności muzycznych w czasie lekcji śpiewu zespołowego w chórze amatorskim, (Wykład kwalifikacyjny), A.M. im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu - 1987.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Śpiewaj! to bardzo łatwe, cykl artykułów w "Życiu Muzycznym", art.I: ŻM 5-6(1994), s.32-35; art.II: ŻM 7-8(1994), s.36-39; art. III: ŻM 1-2(1995), s.36-39; art.IV: ŻM 3-4(1995), s.36-38; art.V: ŻM 5-6(1995), s. 34-36.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Kształtowanie gestem dyrygenckim techniki wokalnej chóru, Wyd. Międz. Festiwalu Muz. Chóralnej, z. IV, Barczewo 2005.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Ciało człowieka - pierwszym i najdoskonalszym instrumentem muzycznym, Wyd. Międz. Festiwalu Muzyki Chóralnej z.V, Barczewo 2006.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Kilka uwag o technice i naturze pięknego śpiewu, artykuł w czasopiśmie "Twoja Muza" - nr 5 (18), październik-listopad 2006, s. 72-73.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Śpiewacy ciała i duszy, art. "Twoja Muza" nr 4 (23), sierpień-wrzesień 2007, s. 66-68.

Gałęska-Tritt Jadwiga, "Ciało Człowieka-pierwszym i najdoskonalszym instrumentem muzycznym". Tłum: "Tieło cziełowieka-pierwiejszij i priewoshodniejszij muzykalnyj instrumient",

Artykuł w materiałach Ministerstwa Wykształcenia i Nauki Rosyjskiej Federacji

Tangarog 2007.

Gałęska-Tritt Jadwiga, "Kiedy śpiewasz ciałem i duszą",

Wydawnictwo "Wokalistyka w Polsce i na świecie" - t. V, Wrocław 2008.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Psychomotoryka dynamiczna instrumentu głosu, "Musica varia", Wydawnictwo Uczelniane A. Muz. im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 101-112.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Śpiew stylowy dzisiaj - artykuł w czasopiśmie "Twoja Muza" nr 6 (37), grudzień-styczeń 2010, s. 66-67.

 

Książki i podręczniki

Gałęska-Tritt Jadwiga, Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym, COMUK, Warszawa 1985.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Dzieci lubią śpiewać a my razem z nimi, (Mały poradnik metodyczny dla wychowawców i rodziców), Wyd. "Mila", Poznań 2007.

Gałęska-Tritt Jadwiga, Śpiewam solo i w zespole - Psychofizjologia śpiewu dla każdego, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2009.