Pedagogika i dydaktyka

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 • Prowadzone przedmioty na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej:
  • dyrygowanie
  • indywidualna emisja głosu
  • emisja zespołowa z metodyką
  • promotor i recenzent prac magisterskich.
 • Na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury Symfonicznej, Teorii Muzycznej i Rytmiki:
  • emisja zespołowa,
  • propedeutyka dyrygentury chóralnej.

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 • kierownik naukowy Podyplomowego Studium Emisji Głosu
 • wykłady na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • wykłady z anatomii i psychofizjologii instrumentu głosu człowieka i emisji głosu na Studium Pedagogicznym Wydz. Biologii, na Wydziale Neofilologii - Katedra Ekokomunikacji, współpraca z Katedrą Psychoakustyki.

Wszechnica Mazurska w Olecku

 • wykłady z anatomii i psychofizjologii instrumentu głosu, ćwiczenia emisji głosu, prowadzenie kursów z zakresu technik retoryczno-wokalnych i profilaktyki głosu.

 

Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej:

 • założyciel i dyrektor Studium
 • prowadzenie przedmiotu głównego - śpiew solowy (technika wokalna).
 • metodyka kształcenia wokalistów
 • wykłady anatomii i psychfizjologii instrumentu głosu
 • chór ogólnoszkolny z metodyką emisji zespołowej

 

Dydaktyka pozauczelniana

Prowadzenie na terenie kraju i poza granicami kursów i warsztatów z zakresu emisji głosu, technik retoryczno-wokalnych, higieny i profilaktyki głosu, metodyki pracy z głosem dziecka oraz problematyki dorastającej młodzieży.

Wszystkie zajęcia prowadzone są na bazie wieloletnich badań profesor Jadwigi Gałęskiej-Tritt dotyczących instrumentu głosu człowieka, rozumianego jako całe jego ciało, psychofizjologii zachowań i stanów emocjonalnych, muskulatury ciała i natury jego psychoakustyki.


Inne

Udział w komisjach kwalifikacyjnych do spraw stopni zawodowych nauczycieli, jury konkursów chóralnych i wokalnych, jak Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat (także członek Rady Artystycznej Turnieju), konkurs chórów szkół muzycznych w Myśliborzu, Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. F. Nowowiejskiego w Barczewie (przewodniczenie jurorom konkursu), Międzynarodwy Konkurs Chóralny w Jonestown w U.S.A., konkurs wokalny Bursztynowy Mikrofon w Kołobrzegu etc.

Reżyseria koncertów, spektakli teatralno-muzycznych: misteria wielkopostne, przekroje operowo-operetkowe i musicalowe, oraz koncerty plenerowe z udziałem chórów i orkiestr. Organizowanie słowno-muzycznych, tematycznych audycji.