Rehabilitacja

Profilaktyka i rehabilitacja głosu. 

 • Prowadzenie wieloaspektowych wykładów dotyczących funkcji życiowych i zawodowych człowieka.
 • Wykłady z zakresu anatomii, fizjologii i psychoakustyki instrumentu głosu.
 • Przeprowadzanie naukowych badań z wyżej przedstawionych zagadnień.
 • Nagrywanie filmów DVD i płyt CD, dydaktyczno-artystycznych.
 • Przygotowanie do pracy głosem wokalistów i wszystkich, którzy zawodowo angażują głos w mowie i śpiewie(spikerzy radiowo-telewizyjni, nauczyciele, księża itp.).
 • Udzielanie porad i przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń w rożnorodnych przypadkach niewłaściwego funkcjonowania głosu.
 • Prowadzenie poradnictwa w zakresie problematyki głosów dziecięcyćh i młodzieżowych.
 • Organizowanie spotkań dla osób zawodowo zaangażowanych w pracę retoryczno-wokalną z dziećmi i młodzieżą.
 • Przeprowadzanie ćwiczeń rehabilitacji głosu u zawodowych wokalistów.
 • Przepowadzanie rehabilitacji instrumentu głosu w przypadkach pourazowych.
 • Prowadzenie poradnictwa ogólnego i szkolenia osób zainteresowanych pedagogiką wokalną.
 • Wydawanie prac z zakresu wyżej wymienionych zagadnień i problemów. 
Badania czynności instrumentu głosu prowadzone przez profesor Jadwigę Gałęską-Tritt dotyczą zależności między stanami emocjonalnymi śpiewaka a napięciami jego muskulatury, wpływu funkcji aparatu artykulacyjnego na rodzaj i jakość filacji rezonatora górnego, czyli głowy (nasady) oraz określenia pól zwiększonej energii wibracyjnej ciała, wspomagających akustycznie falę dźwiękową podczas pracy fonacyjnej krtani.