Śpiewaczka i chórmistrz

Wykonawczyni partii altowych i mezzosopranowych dzieł kantatowo-oratoryjnych wielkich mistrzów od Baroku do współczesności. Spośród utworów wykonywanych przez Jadwigę Gałęską-Tritt wymienić należy: Oratorium na Boże Narodzenie, Wielką Mszę h-moll, Pasję w/g Św. Mateusza, Magnicat J. S. Bacha, oratorium Mesjasz J. F. Haendla, Stabat Mater G. B. Pergolesego, Stabat MaterJ. Haydna, Requiem, Mszę Koronacyjną,Litanię Loretańską W. A. Mozarta, IX Symfonię L. v. Beethovena, Requiem G. Faure, Mszę Pokoju F. Nowowiejskiego, kantatę To gra śmierć (do tekstu K.P.Tetmayera), Kantatę Wielkopolską J. Młodziejowskiego oraz koncerty barokowe S. S. Szarzyńskiego, D. Stachowicza, M. Mielczewskiego, G. G. Gorczyckiego, J. Zaydlera i inne.

Współpracowała jako wokalistka i dyrygentka (prowadząc również koncerty symfoniczne), z wieloma znakomitymi zespołami orkiestrowymi jak: orkiestry filharmoniczne Poznania, Wrocławia, Gdańska, Opola, Frankfurtu n. Odrą, Orkiestra PR i TV w Poznaniu, Collegium Musicorum Posnaniensium, Concerto Glacensis, Kurorchester Pontresina (Szwajcaria) i Wielkopolską Orkiestrą Symfoniczną. Do najbardziej prestiżowych festiwali na których śpiewała należą: Vratislavia Cantans, Muzyka w Starym Krakowie, Frankfurter Festtage, Muzyka w Starym Sączu, Dni Kultury Polskiej w ZSRR, Czechosłowacji i Austrii. Jadwiga Gałęska-Tritt występowała na licznych koncertach kameralnych, samodzielnych recitalach wokalnych, prezentując szeroki repertuar pieśni i arii. Oprócz kraju występowała w Kanadzie, U.S.A., Austrii, Bułgarii, Węgrzech, Czechosłowacji, Związku Radzieckim, Włoszech, Niemczech i Francji.

Jako chórmistrzyni działała już w okresie szkolnym, organizując zespoły wokalne na terenie własnej parafii, w szkole podstawowej i liceum. Jeszcze jako studentka pierwszego roku studiów na Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu założyła Żeński ChórODK Wierzbak, Od r. 1969 i powołania do działalności harcerskiego zespołu Komendy Hufca Niebieskie Chusty, rozpoczął się artystyczny ciąg pracy z chórem, którego efektem stało się założenie przez prof. Jadwigę Gałęską-Tritt w roku 1996, Towarzystwa Muzycznego Schola Cantorum Posnaniensis. Pośrednio prowadzone chóry to: Harcerski Chór Kameralny Schola Cantorum-Reprezentacyjny Zespół Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Chór Żeński Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Schola Cantorum Posnaniensis, od r. 1994 - Chór MieszanySchola Cantorum Posnaniensis.

Bardzo ważnym okresem dla prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt były lata 1966-78, kiedy jako nauczycielka teorii muzycznej i przedmiotów wokalnych Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, prowadziła chór dziecięcy tejże szkoły, którego poziom (zdaniem krytyków muzycznych) nie miał sobie równych. Szczególnym wyróżnieniem chóru dziecięcego było nagrodzenie go występami na festiwalu w Ołomuńcu (Morawy), koncertami w Leningradzie, Tokayu i licznymi radiowymi audycjami.

W latach 1981-88 prowadzi parafialny, mieszany chór (par. Św. A. Boboli w Poznaniu), któremu nadała zobowiązującą nazwę Cantemus. Chór odegrał znaczącą rolę w parafii a o jego poziomie wykonawczym świadczą takie fakty jak: wymiana artystyczna z Chórem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, koncerty w Warszawie, katedrze na Wawelu, Auli Politechniki w Lozannie (Szwajcaria), Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - w ramach koncertu filharmonicznego oraz to, że kilka kompozycji dla niego napisał znakomity polski kompozytor, Józef Świder.

Obecnie oprócz Chóru Mieszanego TM Schola Cantorum Posnaniensis, profesor Gałęska-Tritt prowadzi chór złożony ze słuchaczyPodyplomowego Studium Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W swoim życiorysie dyrygenckim posiada jeszcze prowadzenie Chóru Akademii Muzycznej w Poznaniu, który przygotowała do jedynego w historii poznańskiej akademiikoncertu zagranicznego na międzynarodowym festiwalu Frankfurter Festtage, z połączonymi orkiestrami filharmonicznymi Poznania i Frankfurtu nad Odrą. Chór Mieszany Akademii Muzycznej wykonał wtedy bardzo trudne i odpowiedzialne dzieło a mianowicie - pierwszy chór VIII Symfonii Gustawa Mahlera. Poza tym ze swoimi zespołami (nierzadko dyrygując i śpiewając na tym samym koncercie) koncertowała po niemalże wszystkich państwach Europy. Oprócz utworów a cappella (około 300, nie licząc kolęd i innych pieśni liturgicznych), chóry prof. Tritt wykonywały wiele dzieł wokalno-instrumentalnych jak: kantaty J. S. Bacha i D. Buxtehudego, chóralne koncerty barokowe, dzieła W. A. Mozarta (Requiem, Msza C-dur, chóry z oper), IX SymfonięL. v. Beethowena, Te Deum A. Brucknera, Carmina Burano C. Orffa, Psalm Ojczyzna i Missa pro paceF. Nowowiejskiego oraz wiele chóralnych fragmentów operowych podczas przedstawień i spektakli studentów i absolwentów Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu.

Chóry i zespoły wokalne prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt były i są zapraszane na koncerty organizowane przez prestiżowe instytucje i festiwale w Polsce i z granicą. Tak więc powierzono Chórowi Mieszanemu TM Schola Cantorum Posnaniensis koncerty uświetniające obchody 50-lecia zakończenia II wojny światowej, koncerty, których organizatorami były gabinety prezydentów: H. Kohla i L. Wałęsy (1995r.). Ostatnie dziesięciolecie, to występy na: festiwalu Frankfurter Festtage (1996), benefisie znanego kompozytora, Zygmunta Koniecznego (Teatr Wielki w Poznaniu-r.1997), benefisie Hanny Banaszak (TW Poznań-1998), Festtage der Musik - Helmstedt (1998), Festiwalu Muzyki Kompozytorów Śląskich (lata 1994, 1998, 2000), Poznańskiej Wiośnie Muzycznej (2004), Grudziądzkich Dniach Kultury (2004). Poza tym chóry występują w Poznaniu w ramach cyklicznych audycji chóralnych organizowanych przez PZCHiO, Cancionum CivitasPosnaniense i Musica Sacra.

Podczas podróży pielgrzymkowo-koncertowej do Włoch w r. 2004, śpiewacy a byli to przede wszystkim studenci i absolwenci PPSSW, mieli wielkie szczęście spotkania się z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II, zaśpiewania dla niego i upraszania o błogosławieństwo dla dalszej swojej artystycznej pracy i kreowania polskiej kultury muzycznej.