Towarzystwo Muzyczne Schola Cantorum Posnaniensis

ZAPRASZAMY NA OFICJALNĄ STRONĘ TMSCP

www.tmscp.dl.pl

 

Towarzystwo Muzyczne Schola Cantorum Poznaniensis  powstało w 1996 roku.  Jego pomysłodawczynią i duszą jest profesor Jadwiga Gałęska Tritt - dyrygent i kierownik artystyczny "Scholi Cantorum Posnaniensis". Towarzystwo skupia i angażuje chórzystów, młodzież studencką oraz młodych naukowców nie tylko z Poznania czy Wielkopolski, ale z całej Polski.  Od zarania Towarzystwo prężnie działa na rynku muzycznym. Już w 1997 r. sesyjnie nagrano utwór Giovanniego Baptisty Pergolesiego p.t. "Stabat Mater". Pani Profesor Gałęska- Tritt, jako prezes i kierownik artystyczny Towarzystwa angażuje się w koncerty dyplomowe studentów poznańskiej Akademii Muzycznej. W naszym Towarzystwie swoje pierwsze kroki dyrygenckie z zespołem  stawiali, m.in.: Hubert Dziedzic, Iwona Lisowska, Mariusz Otto. Tego samego roku dokonano sesyjnego nagrania kolejnego utworu. Tym razem były to kolędy Feliksa Nowowiejskiego. Działalność Profesor Gałęskiej-Tritt zwróciła uwagę znawców, którzy podkreślają Jej głęboki przekaz emocjonalny i duchowy oraz stylowość wykonania. Doceniono metody pracy dyrygentki, polegające na wsłuchaniu się nie tylko w głos ale także w osobowość śpiewaków. Chór nie ograniczał się do występów w kraju. Na swoim koncie ma występy m.in. w Goerlitz, gdzie wspólnie z innymi zespołami wykonał IX Symfonię  Ludwika van Beethovena. W listopadzie 1998 roku dokonano kolejnego nagrania. Tym razem była to płyta z utworami Feliksa Nowowiejskiego: Missa pro Pace op. 49 nr 3 i Psalm 163 Ojczyzna.

O wysokim poziomie artystycznym dokonań Profesor świadczy fakt, że pod Jej batutą zaśpiewali najwięksi soliści sal operowych na świecie, m.in. prof. Ingrid Kremmling oraz prof. Piotr Kusiewicz. Znamienne jest, że w Towarzystwie czynnie udzielają się studenci i absolwenci Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej (PPSSW). Bardzo często wspólnie śpiewają, np. podczas uroczystego koncertu z okazji  poświęcenia przez biskupa Grzegorza Balcerka nowo otwartej siedziby Studium przy ul. Wschowskiej w Poznaniu czy w ramach  Wielkopolskiego Festiwalu Pasyjnego.

Śpiewacy towarzystwa Muzycznego Schola Cantorum Poznaniensis, wykonują muzykę wokalną w dowolnym składzie osobowym, zasługą czego jest sposób ich kształcenia. Jest to więc zespół solistów i kameralistów wokalnych. Występują oni również jako chór mieszany, a w miarę potrzeb, także oddzielnie w kategorii żeńskiej i męskiej.

Oprócz utworów kantatowo-oratoryjnych, chóralnych i kameralistyki wokalnej Towarzystwo Muzyczne Schola Cantorum Poznaniensis specjalizuje się w spektaklach teatralno-muzycznych, co jest efektem edukacji śpiewaków w pierwszej w Polsce prywatnej szkole wokalno-aktorskiej.