Kurs dla maturzystów

Kurs dla maturzystów ma na celu przygotowanie do egzaminów wstępnych na studia na Akademii Muzycznej, Uczelniach Artystycznych, Studium wokalno-aktorskiego. W swojej siatce przedmiotów zawiera wszystkie najwazniejsze przedmioty, które uzupełniają wykształcenie muzyczne, aktorskie, taneczne z nastawieniem na przygotowanie prezentacji egzaminacyjnych. W ramach zajęć dodatkowych można skorzystać z pakietu nauki gry na fortepianie, pracy z pianistą oraz konsultacji dyrygenckich.

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ