Roczny kurs wokalno-aktorski

Roczny kurs wokalno-aktorski realizowany w ramach działalności PPSSW przeznaczony jest dla osób chcących przygotować się na studia muzyczne,  absolwentów Szkół Muzycznych II stopnia lub Uczelni Wyższych (kieruki wokalne, edukacja muzyczna) chcących uzupełnić swoje umiejętności. Przedmioty realizowane w ciagu roku zwązane są ze śpiewem solowym, kameralistyką wokalną, aktorstwem. Równocześnie wszyscy studenci biorą udział w projektach artystycznych zdobywając doświadczenie sceniczne.
Nowością w rocznym toku nauczania jest realizacja dodatkowych przedmiotów realizowanych w formie warsztatów takch jak: Technika Alexandra, Sztuka Wystąpień Publicznych, Warsztaty Kameralistyki VOCE&PIANO.
Uczestnictwo jest płatne Kwota ustalana jest przez Organizatorów - Towarzystwo Muzyczne Schola Cantorum Posnaniensis, sprawującego opiekę nad PPSSW.

 

Warunki przyjęcia: 

 

  • o przyjęcie w poczet Słuchaczy PPSSW mogą się ubiegać kobiety od siedemnastego, oraz mężczyźni od osiemnastego roku życia, obdarzeni talentem wokalno-muzycznym oraz władający językiem obcym,
  • kandydat jest zobowiązany do przedłożenia w terminie do 30 września w siedzibie PPSSW kompletu dokumentów życiorys (tabelaryczny), podanie o przyjęcie do PPSSW z krótkim umotywowaniem swojego wyboru, oświadczenie o pokrywaniu kosztów czesnego, zaświadczenie od lekarza foniatry o stanie zdrowia gardła i krtani, dowód wpłaty wpisowego 
  • warunkiem przyjęcia w poczet Słuchaczy PPSSW jest prezentacja wokalna i aktorska podczas egzaminów wstepnych do PPSSW 
  • w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi Dyrektor oraz wskazani przez niego członkowie Rady Pedagogicznej,
  • prezentacja obejmuje wykonanie dwóch utworów muzycznych (arie, pieśni ludowe, piosenki itp.) różniących się charakterem i obrazujących możliwości wokalne kandydata, jak również wykazanie się przez kandydata ogólnymi wiadomościami  z zakresu sztuki, muzyki i literatury w swobodnej rozmowie z członkami komisji egzaminacyjnej, a także określenie podstawowych zdolności muzycznych kandydata na podstawie prostych testów muzycznych oraz określenie predyspozycji aktorskich  na podstawie przystępnych tekstów,

 

Obligatoryjne opłaty 

  • wpisowe wysokości 200zł (jednorazowo)
  • czesne roczne: 4.800zł - płatne w umówionych ratach z dyrekcją Studium (miesięcznie, kwartalnie)
  • uiszczenie wpisowego musi nastąpić łącznie ze złożeniem dokumentów
  • pierwsza wpłata studentów przyjętych w wyniku eliminacji egzaminacyjnych musi być dokonana do 03 października każdego roku

Egzaminy wstępne na rok 2018/2019

Odbędą się 1 października 2018 roku  o godzinie 17:00 w siedzibie PPSSW (ul. Wschowska 14, Poznań). 

 

SIATKA GODZIN - CYKL ROCZNY