Historia

Zamysł zorganizowania pierwszej w Polsce prywatnej szkoły wokalnej zrodził się na początku lat dziewięćdziesiątych ub. stulecia. Bazą tej szkoły są bogate doświadczenia dyrektora szkoły - prof. Jadwigi Gałęskiej - Tritt, jako śpiewaczki kantatowo-oratoryjnej i estradowej, a przede wszystkim jako dyrygentki, nauczycielki szkół muzycznych, profesora Akademii Muzycznych w Poznaniu i Bydgoszczy.

Od 1988 roku prof. Jadwiga Gałęska-Tritt jest kierownikiem naukowym Podyplomowego Studium Emisji Głosu, działającego przy Centrum Animacji Kultury w Warszawie i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Powyższe Studium ukończyło wielu młodych dyrygentów i śpiewaków i właśnie doświadczenia zdobyte na PSEG w największej mierze przyczyniły się do zorganizowania szkoły wokalnej. Inauguracja pracy szkoły odbyła się w dniu 01.10.1994 r. Przez pierwsze dwa lata zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Teatru Muzycznego w poznaniu przy ul. Niezłomnych 1 C, następne cztery lata sal użyczał szkole Zespół Szkół Muzycznych przy ul. Solnej 12 w Poznaniu. Obecnie, od października 2000 roku, szkoła posiada własne lokum w Poznaniu przy ul. Wschowskiej 14.