Metoda Profesor Jadwigi Gałęskiej-Tritt

Profesor Jadwiga Gałęska-Tritt jest autorką podręczników oraz artykułów z zakresu emisji głosu, chóralistyki, śpiewu solowego i zespołowego, metodyki pracy z dziećmi. Książki można zakupić w naszej zakładce - SKLEP
Zachęcamy także do zapoznania się z artykułami, których część wydana jest w skrypcie.
Poniższy plik jest skryptem jednego z wykładów Prof. Gałęskiej-Tritt. Zachęcamy do zapoznania się z Metodą.

Metoda Profesor Jadwigi Gałęskiej-Tritt