Pedagodzy

prof. Jadwiga Gałęska-Tritt

prof. Jadwiga Gałęska-Tritt

Jest absolwentką Wydziału Wokalnego i Wydziału Wychowania Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademii Muzycznej) im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, z którą jest związana od 40 lat jako pedagog. Jako śpiewaczka posiada w swoim repertuarze liczne partie altowe, mezzosopranowe największych arcydzieł kantatowo-oratoryjnych. Jest założycielką i dyrektorką Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu. Od 25 lat jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Poza działalnością dydaktyczną prof. Jadwiga Gałęska-Tritt jest autorką podręczników oraz artykułów z dziedziny psychofizjologii instrumentu głosu. Współpracuje z wieloma instytutami naukowymi rozwijając naukę dotyczącą instrumentu głosu człowieka, rozumianego jako całe jego ciało, psychofizjologii zachowań i stanów emocjonalnych, muskulatury ciała i natury jego psychoakustyki. W PPSSW wykłada śpiew solowy, chór i sprawuje opiekę nad całością wykształcenia wokalnego studentów.

prof. Henryk Tritt

prof. Henryk Tritt

Studia ukończył z wyróżnieniem w klasie skrzypiec doc. Igora Chaczabaniana w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w 1975 r. Pracował jako koncertmistrz i solista m.in. Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu, Teatru Wielkiego w Poznaniu, Orkiestry Kameralnej "Camerata Nova" w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Orkiestry Symfonicznej w Bienne i Międzynarodowej Orkiestry Kameralnej "Tempo Giusto" w Bern w Szwajcarii. Jako profesor ? skrzypek ? stosuje własną metodę pracy aparatu gry. Zwraca uwagę szczególnie na wydobycie dźwięku która pozwala na wielowarstwowe i dogłębne poznania aparatu gry, zrozumienie jego zachowań podczas ćwiczenia i występów (błędów i prawidłowości), jak również dostosowanie do indywidualnych predyspozycji fizycznych skrzypka. Od 2010 jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych w Akademii Sztuki w Szczecinie. W PPSSW wykłada podstawy kameralistyki wokalnej, pracę z akompaniamentem.

mgr Barbara Tritt

mgr Barbara Tritt

Sopran, pedagog śpiewu. Absolwentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fletu oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Wykładowca Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Emisji Głosu na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu. Od 2009 organizatorka Warsztatów Artystycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przy współpracy z wieloma instytucjami w Polsce. W PPSSW wykłada kameralistykę wokalną, podstawowe techniki wokalne, solfeż funkcyjny.

mgr Hanna Tarchała

mgr Hanna Tarchała

Ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne w klasie prof. Andrzeja Tatarskiego w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz studia podyplomowe w Lund University (Szwecja) w klasie fortepianu prof. Hansa P?llsona. Obecnie jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz współpracuje z Prywatnym Policealnym Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu. Hanna Tarchała jest laureatką międzynarodowych konkursów m.in. I nagroda z kwartetem fortepianowym oraz III w duecie na Międzynarodowym Konkursie dla solistów i zespołów kameralnych Svirel (Słowenia), laureatka Marta Stuhre Award (Szwecja) oraz The Solti Foundation (Belgia). W roku 2011 została stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Hanna Tarchała współpracuje z wieloma muzykami, jest aktywną solistką oraz kameralistką. W PPSSW wykłada pracę z akompaniamentem.

mgr Szymon Tritt

mgr Szymon Tritt

Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w klasie organów prof. Sławomira Kamińskiego, w klasie fortepianu prof. Anny Kozub oraz w klasie śpiewu solowego prof. Andrzeja Ogórkiewicza Ukończył także, a obecnie pracuje jako pianista w Prywatnym Policealnym Studium Sztuki Wokalnej oraz na Podyplomowych Studiach Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Od 2005r. akompaniator w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej w Poznaniu. Koncertuje regularnie jako solista oraz kameralista na terenie kraju i za granicą.

Adam Szyszka

Adam Szyszka

pianista i kameralista, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, obecnie pracownik tej uczelni, jak również Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.. Pełni funkcję pianisty ? akompaniatora corocznych Kursów Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu, pianisty korepetytora Podyplomowego Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, pianisty, organisty i korepetytora corocznych organizowanych przez European Voice and Music Academy festiwali w Karpaczu, współpracował z organizowanymi co 2 lata w Gdańsku Międzynarodowymi Sympozjami Chóralnymi koncertując z wybitnymi wokalistami z kraju i zagranicy. W PPSSW wykłada opracowanie partii zespołowych.

mgr Paweł Hadyński

mgr Paweł Hadyński

absolwent PWST w 1974 roku. starszy wykładowca w Akademii Muzycznej, na której wykłada podstawy gry aktorskiej, emisję głosu oraz mimikę i gest sceniczny. Aktor Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. W PPSSW wykłada podstawy gry aktorskiej.

mgr Jolanta Landowska

mgr Jolanta Landowska

solfeż kierunkowy, zasady muzyki

dr Maciej Straburzyński

dr Maciej Straburzyński

historia muzyki i teatru

mgr Ryszard Baranowski

mgr Ryszard Baranowski

taniec

mgr Agnieszka Brojek

mgr Agnieszka Brojek

język włoski

mgr Marta Florczak

mgr Marta Florczak

język niemiecki