Założenia dydaktyczne

 Przedmioty obowiązujące w Studium

 • śpiew solowy
 • kameralistyka wokalna
 • podstawowa technika wokalna
 • praca z akompaniamentem
 • podstawy gry aktorskiej
 • fizjologia i anatomia instrumentu głosu
 • solfeż kierunkowy
 • zasady muzyki
 • historia muzyki i teatru
 • taniec
 • chór
 • fortepian
 • języki: włoski (obligatoryjnie) niemiecki, angielski, francuski, rosyjski (fonetyka)


Założenia dydaktyczne

Nauka w Studium trwa trzy lata. Kształci w zawodzie muzyk o specjalności wokalista. Studenci poza realizacją programu nauczania odbywają także praktykę sceniczną przygotowując pod opieką Pedagogów koncerty oraz spektakle.

 Uczelnia organizuje również konsultacje dla piosenkarzy przede wszystkim w zakresie piosenki dziecięcej, młodzieżowej i poezji śpiewanej. Przy Studium działa punkt konsultacyjny dla wokalistów, nauczycieli, prezenterów oraz wszystkich osób zajmujących się zawodowo retoryką. Konsultacje i informacje dotyczą sposobów pracy nad głosem i jego higieną (także higieną słuchu).

Punkt konsultacyjny udziela również porad dla głosów z problemami takimi, jak:

 • niedomykalność fałd głosowych
 • wysuszanie śluzówki
 • guzki śpiewacze
 • komplikacje pooperacyjne - np. tarczycy, słabego wolumenu, przydechu

Działalność Studium

Słuchacze i absolwenci szkoły są przygotowani do występów na prestiżowych scenach i estradach. Często też stanowią zespół warsztatowy dla wszelkiego rodzaju grup szkoleniowych w zakresie emisji głosu i techniki wokalnej na kursach i seminariach dla nauczycieli, dyrygentów, wokalistów etc. Ze szkołą bowiem łączy się jeszcze nurt kształcenia emisyjnego na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, działającego przy Centrum Animacji Kultury w Warszawie i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, którego kierownikiem naukowym jest także prof. Jadwiga Gałęska-Tritt.

Największym atutem szkoły są jej koncerty solowo - kameralne oraz  mini spektakle tematyczne, które publiczność przyjmuje z wielkim entuzjazmem.

Szkoła ma na swoi koncie nagrania płytowe:

 • F. Nowowiejski - "Missa pro Pace" , psalm "Ojczyzna"
 • F.Nowiwiejski - Koldy solowe na głos z fortepianem
 • G.B.Pergolesi - "Stabat Mater"
 • Płyta Jubileuszowa "Kameralnie to pięknie i profesjonalnie" z repertuarem sakralnym wydana z okazji XX-lecia PSEG i XV-lecia PPSSW