A A A

ks.Michał Roman Szulik - Chór w kościele. Podręcznik. Dodatek nutowy

książki

Cena:120.00
Ks.Michał Roman Szulik ukończył studia w Instytucie Muzykologii KUL w 2000r. Już w trakcie studiów pracował z wieloma zespołami. W roku 2008 ukończył Podyplomowe Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i tym samym został jego pedagogiem. W roku 2009 uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Obecnie pracuje także na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, gdzie jest kierownikiem Zakładu Muzyki. od roku 2007 jest nauczycielem przedmiotów chór i orkiestra w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach. Od 1999r. jest dyrygentem Chóru Katedralnego im.ks.Alfreda Hoffmana w Siedlcach, z którym przygotowuje stronę muzyczną wszystkich uroczystości w katedrze, a także większych uroczystości o zasięgu diecezjalnym. Prowadzi bogatą działalność artystyczną występując w kraju i za granicą tak w ramach koncertów jak i konkursów chóralnych, a prowadzone przez niego chóry wielokrotnie zdobywały najwyższe nagrody. Jako dyrygent uczestniczył w wielu nagraniach, utrwalonych na CD. Zajmuje się praca kompozytorską pisząc pieśni kościelne, mniejsze liturgiczne opracowania chóralne oraz utwory koncertowe.