A A A

Psychofizyczna metoda prowadzenia smyczka

książki

Cena:50.00
Podręcznik "Psychofizyczna metoda prowadzenia smyczka" skierowany jest do nauczycieli oraz studentów i uczniów klas skrzypiec i altówki. Rozważania autora, prof. Henryka Tritta, skupiają się na wykorzystaniu wrodzonych odruchów, skumulowaniu energetyki prowadzenia smyczka oraz szczegółowych wykresach ruchu dla określonych środków technicznych. Podręcznik stanowi niewątpliwą wartość merytoryczną w procesie dydaktycznym na wszystkich szczeblach nauczania.