A A A

regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.vocalart.pl  prowadzony jest przez 
Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wschowskiej 14.

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień 
-	Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. 
-	Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.vocalart.pl 
-	Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.vocalart.pl  
-	Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że 
	 zamówienie dotarło do Sklepu. 
-	Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. 
W zamówieniu Klient dokonuje: 
·	wyboru zamawianych towarów 
·	oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma
	 być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), 
·	wyboru sposobu płatności

 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). 

Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. 
Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem b_tritt@wp.pl 

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty zamówienia zależne są od ilości zakupionego towaru. 
W przypadku pojedynczych sztuk (zarówno książki jak i płyty) jest to kwota
Przesyłka polecona ekonomiczna – 4,5 zł    
Przesyłka polecona priorytetowa – 6zł W przypadku 2 i więcej sztuk kwota ta wzrasta i zostaje ustalona bezpośrednio po przyjęciu zamówienia. 3. Czas realizacji zamówienia Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówionych towarów ze Sklepu do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. do czasu najdłuższego z podanych. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski: Sposoby i czas dostawy w Polsce: Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: przesyłka priorytetowa 2 dni robocze, przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę. Możliwy jest odbiór osobisty na terenie Poznania. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. 4. Formy płatności Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: · płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej · przelew elektroniczny, bankowy. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. · płatność przy odbiorze osobistym gotówką 5. Reklamacje Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji w Sklepie pod adresem emailowym b_tritt@wp.pl W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu: PPSSW ul. Wschowska 14, 60-164 Poznań Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.