Jadwiga Gałęska Tritt

Profesor Jadwiga Gałęska-Tritt jest absolwentką Wydziału Wokalnego i Wydziału Wychowania Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademii Muzycznej) im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Jej aktywność w młodzieżowym środowisku muzycznym Poznania lat sześćdziesiątych, zwróciła uwagę wielkich kreatorów kultury, wspaniałych muzyków, dyrygentów i pedagogów takich, jak: prof. Edmund Maćkowiak, prof. Stefan Stuligrosz, dr Jerzy Młodziejowski, prof. Witalis Dorożała, prof. Stanisław Krukowski, prof. Jerzy Zabłocki.

Jako młoda artystka, śpiewaczka i dyrygentka działała na wielu płaszczyznach muzycznej sztuki, dyrygując i pracując z zespołami rówieśników, organizując audycje muzyczne dla młodszych dzieci, śpiewając odpowiedzialne partie na estradach filharmonii, w kraju i zagranicą, nagrywając do radia i dokonując wielu premierowych wykonań utworów współczesnych polskich kompozytorów.

Jako śpiewaczka posiada w swoim repertuarze liczne partie altowe i mezzosopranowe największych arcydzieł kantatowo-oratoryjnych jak: Wielka Msza h-moll, Oratorium na Boże Narodzenie, Magnificat oraz kilka kantat J.S. Bacha, Requiem, Msza C-dur (Koronacyjna), Litania Loretańska W.A. Mozarta, oratorium Mesjasz J.F. Händla, Requiem G. Faurego, IX Symfonię L. van Beethovena,utwory wokalno-instrumentalne oparte na sekwencji Stabat Mater takich twórców jak: G.B. Pergolesi, J. Haydn, G. Rossini. Poza tym z zespołem muzyki dawnej, Collegium Musicorum Posnaniensium wykonywała wiele barokowych koncertów takich kompozytorów, jak: S.S. Szarzyński, M. Mielczewski, G.G. Gorczycki, czy D. Stachowicz. Współpracowała i współpracuje jako wokalistka i dyrygent z wieloma znacznymi orkiestrami kraju i zagranicy. Drugą bowiem, a właściwie równorzędną działalnością prof. J. Gałęskiej-Tritt jest chórmistrzostwo. Jej chóry i zespoły kameralistyki wokalnej nigdy nie zawodzą słuchaczy pod względem poziomu wykonawczego, ciekawej interpretacji i muzycznej precyzji. Poza młodzieńczymi próbami dyrygenckimi, prof. Gałęska-Tritt prowadziła Chór Dziecięcy Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, Harcerski Chór Kameralny – Reprezentacyjny Chór Komendy Chorągwi Wielkopolskiej Z.H.P. Schola Cantorum, Kameralny Chór Żeński Akademii Wychowania FizycznegoSchola Cantorum Posnaniensis. Praca chórmistrzowska prof. J. Gałęskiej-Tritt uwieńczona została założeniem przez nią, w roku 1996, Towarzystwa Muzycznego Schola Cantorum Posnaniensis,którego jest pierwszym prezesem i dyrektorem artystycznym. Towarzystwo skupia aktywną artystycznie młodzież, dając jej możliwość licznych występów i prezentacji na wielu koncertach i muzyczno-teatralnych spektaklach.

Możliwość pokazywania tak różnorodnych projektów artystycznych jest efektem ponad trzydziestoletniej pracy pedagogicznej i reżyserskich doświadczeń p. profesor, także jako autorki i lektorki ogólnopolskich, szkolnych audycji radiowych, przy współpracy z Redakcją Audycji Dziecięcych Programu I Polskiego Radia, w latach 1971-74.

Z wymienionymi powyżej chórami zdobywała wiele nagród na konkursach i festiwalach, koncertowała w kraju i poza granicami Polski, w niemal wszystkich krajach Europy. Wykonując nie tylko utwory a cappella, ale i dzieła wokalno-instrumentalne (J. S. Bacha, W. A. Mozarta, D. Buxtehudego, G. Faure etc.), dyrygentka kształtuje w swoich wykonawcach, śpiewaków o szerokich, artystycznych horyzontach i muzycznej wiedzy.

Prof. Jadwiga Gałęska-Tritt jest także pedagogiem, a w ostatnich latach, przede wszystkim pedagogiem, łączącym w swojej dydaktyce bogate doświadczenia praktyki wykonawczej z wielką i odważną naukową dociekliwością. Na jej pedagogiczne doświadczenie składają się takie czynniki jak: nauczanie teorii muzycznej i chóru w latach 1966-78 w PPSM im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, praca na Wydz. Wokalnym w PSM w Gnieźnie i w Akademii Muzycznej w Poznaniu, praktyka w Liceum Pedagogicznym, Polskim Radiu oraz wykłady na wielu kursach i seminariach organizowanych przez COPSA (obecnie CEA), COMUK, CAK, czy inne instytucje. Droga pedagogiczno-naukowa w Akademii Muzycznej w Poznaniu prof. J. Gałęskiej-Tritt układała się następująco: od roku 1974 jest starszym asystentem, później kolejno – adiunktem (od 1979), docentem (1987), profesorem nadzwyczajnym (1996) i profesorem zwyczajnym (2005). Jest też profesorem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, początkowo jako wykładowca emisji głosu na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim (1984-94), a od roku 1988 jako kierownik naukowy Podyplomowego Studium Emisji Głosu. W roku 1994, założyła pierwszą w Polsce prywatną szkołę wokalno-aktorską: Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu.

Prof. Jadwiga Gałęska-Tritt jest ekspertem do spraw chóralistyki i techniki wokalnej (emisji głosu) MEN i MKiS, członkiem komisji kwalifikacyjnej stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli w zakresie nauczania muzyki, członkiem jury wielu krajowych i zagranicznych konkursów chóralnych i wokalnych. Jest autorką licznych artykułów o tematyce związanej z wykonawstwem wokalnym i techniką dyrygowania chóralnego. Jako naukowiec określiła nową metodę pracy nad instrumentem głosu, którą opatrzyła następującym tytułem: „Psychoakustyka i psychofizjologia emocjonalności człowieka jako podstawaprawidłowej emisji mowy i śpiewu”.

Prof. Jadwiga Gałęska-Tritt wyróżniona została wieloma odznaczeniami i nagrodami, z których najważniejsze to: Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Prezesa Rady Ministrów, Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zachęcamy do kontaktu

Proszę wypełnij formularz kontaktowy, zadzwoń lub prześlij e-mail. Odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe.

b_tritt@wp.pl

501 576 268

3 + 5 =

Wypełniając formularz swoimi danymi zgadzasz się na ich przetwarzanie w celu kontaktu z Tobą na Twoją prośbę na zasadach określonych w polityce prywatności.

Poznań 60-164, ul. Wschowska 14

b_tritt@wp.pl

501 576 268