Roczny Kurs wokalno – aktorski specjalizacja: MUSICAL, JAZZ, PIOSENKA ESTRADOWA

Roczny Kurs wokalno – aktorski specjalizacja: MUSICAL, JAZZ, PIOSENKA ESTRADOWA przeznaczony jest dla osób chcących przygotować się na studia muzyczne w kierunku jazz, musical, a także kierunki aktorskie. Jest to również kurs dla każdego osoby pragnącej zdobyć podstawy techniki wokalnej w specjalizacji musical, jazz, piosenka estradowa.

Przedmioty realizowane w ciągu roku związane są ze śpiewem solowym, kameralistyką wokalną, aktorstwem. Równocześnie wszyscy studenci biorą udział w koncertach i wydarzeniach artystycznych zdobywając doświadczenie sceniczne oraz realizują projekty nagraniowe.

 

Zajęcia w trybie: STACJONARNYM I ZAOCZNYM. Opcja dostosowania zajęć i wykładów w trybie ONLINE

Profil zajęć: indywidualne, zespołowe, wykłady z ćwiczeniami

Ilość godzin realizowanych przedmiotów (semestr):

  • śpiew solowy: 25h
  • zespoły wokalne: 10h
  • podstawy aktorstwa z dykcją: 15h
  • plastyka ciała: 15h
  • fortepian: 10h
  • zasady muzyki z harmonią, czytanie nut: 15h

Studenci podczas całego roku mają dostęp do sal lekcyjnych, w których mogą ćwiczyć zgodnie z ustalonym grafikiem.

 

KOSZT KURSU:

Opcja pełna: 5500 zł.
Kwota obejmuje wszystkie opisane zajęcia.

Opcja ograniczona: 3500 zł /4000 zł /4500 zł.
Kwota obejmuje zmniejszoną ilość zajęć ustaloną indywidualnie ze studentem.

Opcje płatności: miesięczne raty płatne na konto do 5 dnia każdego miesiąca.

 

Wykładowcami podczas kursu są:

Barbara Tritt, Damian Suchożebrski – zajęcia wokalne, kameralistyka wokalna, czytanie nut głosem

Monika Kijek, Daniel Stachuła – zajęcia aktorskie

Michał Mroczkowski – plastyka ciała

Szymon Tritt – fortepian, zasady muzyki, harmonia

Patrycja Serafin – konsultacje logopedyczne