Roczny Kurs wokalno – aktorski specjalizacja: KLASYKA 

Roczny Kurs wokalno – aktorski specjalizacja: KLASYKA przeznaczony jest dla osób chcących przygotować się na studia muzyczne,  absolwentów Szkół Muzycznych II stopnia lub Uczelni Wyższych (kierunki wokalne, edukacja muzyczna) chcących uzupełnić swoje umiejętności. Jest to także kurs dla każdego osoby pragnącej zdobyć podstawy techniki wokalnej w specjalizacji klasycznej.

Przedmioty realizowane w ciągu roku związane są ze śpiewem solowym, kameralistyką wokalną, aktorstwem. Równocześnie wszyscy studenci biorą udział w koncertach i wydarzeniach artystycznych zdobywając doświadczenie sceniczne oraz realizują projekty nagraniowe.

Zajęcia w trybie: STACJONARNYM I ZAOCZNYM. Opcja dostosowania zajęć i wykładów w trybie ONLINE

Profil zajęć: indywidualne, zespołowe, wykłady z ćwiczeniami

Ilość godzin realizowanych przedmiotów (semestr):

  • śpiew solowy: 25h
  • kameralistyka wokalna: 10h
  • podstawy aktorstwa z dykcją: 15h
  • plastyka ciała: 15h
  • fortepian: 10h
  • zasady muzyki z harmonią, czytanie nut: 15h

Studenci podczas całego roku mają dostęp do sal lekcyjnych, w których mogą ćwiczyć zgodnie z ustalonym grafikiem.

 

KOSZT KURSU:

Opcja pełna: 5500 zł.
Kwota obejmuje wszystkie opisane zajęcia.

Opcja ograniczona: 3500 zł /4000 zł /4500 zł.
Kwota obejmuje zmniejszoną ilość zajęć ustaloną indywidualnie ze studentem.

Opcje płatności: miesięczne raty płatne na konto do 5 dnia każdego miesiąca.

 

Wykładowcami podczas kursu są:

Barbara Tritt, Damian Suchożebrski – zajęcia wokalne, kameralistyka wokalna, czytanie nut głosem

Monika Kijek, Daniel Stachuła – zajęcia aktorskie

Michał Mroczkowski – plastyka ciała

Szymon Tritt – fortepian, zasady muzyki, harmonia

Patrycja Serafin – konsultacje logopedyczne