Kurs pedagogiczno-wokalny

Czwarta edycja kursu pedagogiczno-wokolnego skierowanego do nauczycieli śpiewu, trenerów wokalnych, pedagogów, wokalistów.

Oferta obejmuje indywidualne zajęcia śpiewu, podczas których uczestnicy realizują wybrany repertuar solowy. Dodatkowo odbywają się treningi ukierunkowane na opanowanie różnych przestrzeni techniki (oddech, artykulacja, rejestry).

Kurs odbywa się w kameralnych grupach i organizowany jest w systemie zjazdów w Poznaniu oraz indywidualnych lekcji online. Uczestnicy odbywają także praktykę  na uczniach w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli) zdobywając wiedzę zarówno w odniesieniu do nauki śpiewu solowego jak i zespołowego.

Płatność za kurs regulowana jest w miesięcznych ratach. Uczestnicy otrzymują świadectwo MEN oraz dyplom ukończenia kursu.