ZAKLĘCIA Śpiewnik dla dzieci Andrzeja Koszewskiego do poezji Józefa Ratajczaka

65,00 

EBOOK + NAGRANIA
W roku 2022 zbiegającym się z 100. rocznicą urodzin Poznańskiego kompozytora – Andrzeja Koszewskiego, dzięki współpracy z córką twórcy, wznawiamy „Zaklęcia – Śpiewnik dla dzieci do słów Józefa Ratajczaka” – cykl miniatur chóralnych o charakterze edukacyjnym. Wydanie wzbogacone jest nagraniami, które były częścią pierwszego wydania poradnika metodycznego i stanowią muzyczną ilustrację piosenek zawartych w cyklu. Autorem metodycznych komentarzy jest prof. Jadwiga Gałęska-Tritt.
Informacje o autorce publikacji:

Opis

Bardzo rzadko się zdarza, że dwóch twórców z tego samego miasta pisze o najmłodszych, o dzieciach. Dlatego niezwykłą pozycją jest śpiewnik pt. Zaklęcia, autorstwa muzycznego i poetyckiego dwóch poznaniaków: Andrzeja Koszewskiego – kompozytora i Józefa Ratajczaka – poety.
Cykl dziesięciu piosenek dwu- i trzygłosowych jest skonstruowany po mistrzowsku przez kompozytora, który bardzo interesująco obrazuje materiałem dźwiękowym poetyckie malowanki dla dzieci. Wierszyki Józefa Ratajczaka zawierają „żywe obrazki” z dziecięcych zabaw – chlapanie wodą, rozmowy z echem, a także naiwne pytania o zjawiska przyrody, baśnie i legendy. Odczuwa się w tej poezji niezwykłą przyjaźń pomiędzy poetą i dziećmi, jego wiedzę o ich przeżyciach, kłopotach, problemach. Ten przepiękny, a jednocześnie niezwykle trudny temat podjął z wielkim powodzeniem kompozytor – Andrzej Koszewski. W efekcie wzbogaciła się polska literatura dziecięca o pozycję wielkiej wagi artystycznej.