Śpiewanie ciałem i duszą -do pobrania

20,00 

Artykuły autorstwa prof.Jadwigi Gałęskiej-Tritt

Plik pdf do pobrania

Kategoria:

Opis

Śpiewanie ciałem i duszą. Artykuły autorstwa prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt.

Słowo od autorki: Trudno jest opisywać żywy organizm w jakichkolwiek jego czynnościach, a tym bardziej, gdy odnosi się to do sztuki śpiewania. Dlatego powstało wiele określeń i powiedzeń odnoszących się do techniki wokalnej, często niewłaściwych, nie uwzględniających typologii człowieka, natury – przyrody, z którą musi żyć w symbiozie, podstawowych praw i zasad fizyki, chemii, procesów rozwojowych itp. Ta właśnie niezgodność z kanonami rządzącymi Globem Ziemskim, poprzez używanie złego, nielogicznego słownictwa w dydaktyce wokalnej, była motorem moich poszukiwań prawdy o instrumencie głosu, którym jest całe ciało człowieka.

Dociekania moje opieram na literaturze wielu dziedzin nauki, wieloletnich własnych doświadczeniach wokalnych i pedagogicznych, obserwacji ludzi i dyskusjach z osobami kompetentnymi w swej wiedzy i umiejętnościach.

Pragnę, by nauczyciele, lekarze, psycholodzy, lingwiści, fizycy i wszyscy, którzy związani są z rozwojem człowieka i kreowaniem jego osobowości, mówili jednym, zrozumiałym językiem. Nomenklatura dydaktyczna powinna w każdym, przypadku być przejrzysta i powinna prowadzić do postępów techniczno-artystycznych.